Make your own free website on Tripod.com

 

Untuk menjadi pelajar cemerlang adik-adik hendaklaah berakhlak:

BERAKHLAK DENGAN ALLAH.

BERAKHLAK DENGAN IBUBAPA.

BERAKHLAK DENGAN GURU.

 

sekilas

aluan GB Moto P.Pelanggan FPN Teras. Carta Org.
  kalendar 03 cuti index kakitangan album  
    download undang2 teknik    
      jadual gaji